Zarząd

Osoby stanowiące zarząd stowarzyszenia ABSOLWENTAR

Hanna Zielińska - przewodnicząca

Dominik Wiktorowicz - wiceprzewodniczący

Ryszard Oster - wiceprzewodniczący

Iwona Księżopolska - sekretarz

Barbara Kodź-Kawa - skarbnik