O stowarzyszeniu

Po raz pierwszy grupa inicjatywna spotkała się 18 grudnia 2006 roku. Wówczas na spotkanie przybyło osiem osób, w tym JM Rektor prof. dr. hab. Jan Bronisław Dawidowski oraz pomysłodawca idei klubu, ówczesny Prorektor ds. rozwoju uczelni i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak. Ideą było utworzenie KLUBU ABSOLWENTA AKADEMII ROLNICZEJ w Szczecinie. Oficjalna i uroczysta inauguracja działalności Klubu Absolwenta Akademii Rolniczej odbyła się 10 marca 2007 r. w Teatrze Polskim na Scenie Kabaretowej Czarny Kot Rudy, o godz. 21.15. Wydarzenie to uświetnił spektakl pt. „Sufit Jonasza Kofty, czyli gdzie ta bohema?” w reżyserii Adama Opatowicza, scenografii Darii Friedrich i choreografii Janusza Józefowicza. Podczas inauguracji działalności Klubu Absolwenta uczestnikom zostały wręczone okolicznościowe znaczki klubowe, których projekt wykonał student WKŚiR Michał Wróbel.

Od 18. stycznia 2007 r. nosi właśnie taką nazwę. Podczas drugiego spotkania grupy „inicjatywnej” absolwentów naszej Akademii, jednogłośnie przyjęto propozycję nazwy Klubu. Szybko poszło ale wierzymy, że wszystkim się spodoba, bo w tym jednym słowie zawiera się tak wiele – to my absolwenci AR.

Następnie odbyło się kilka imprez organizowanych przez klubowiczów (m.in. spotkanie integracyjne w Ośrodku Naukowo Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej, w Ostoi).

Po roku działalności klubu została podjęta decyzja o powołaniu stowarzyszenia i przystąpiono do opracowywania jego statutu. Wkrótce złożono stosowne dokumenty do Krajowego Sądu Rejestrowego, ale, niestety, za pierwszym podejściem nie udało się zarejestrować ABSOLWENTAR’a. Aktywni i pełni zapału działacze Klubu zmienili nieco dokumenty, poprawili, udoskonalili i znów można było je złożyć w Sądzie. Wszystkie te starania zostały uwieńczone sukcesem:

22 lipca 2008 r. uzyskaliśmy wpis w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, w XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego - Stowarzyszeniu ABSOLWENTAR został nadany nr KRS 0000310514.

Obecnie działa aktywnie kilkunastu członków stowarzyszenia, ale należą do niego także te osoby, które wcześniej zdeklarowały członkostwo w Klubie Absolwenta (w bazie danych absolwentów zarejestrowało się 574 osoby i większość przystąpiła do klubu). Oczkujemy na ich reaktywację - a warto, bo nasze możliwości będą tym większe, im będzie nas więcej.

Działania Stowarzyszenia ABSOLWENTAR ukierunkowane są na integrację środowiska absolwentów wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków studiów prowadzonych w przeszłości na Akademii Rolniczej. Nie będziemy jednak mieli nic przeciwko temu, aby szeregi stowarzyszenia zostały zasilone przez absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zapewne w przyszłości to Oni będą nadawać ton i wyznaczać kierunki działań stowarzyszenia.

Jednym z najważniejszych kierunków naszych działań jest promowanie absolwentów naszej Uczelni na terenie miasta, regionu i kraju - chcemy propagować ich osiągnięcia i sukcesy. Bardzo ważnym kierunkiem działania stowarzyszenia będzie rozwijanie współpracy zawodowej i kontaktów towarzyskich pomiędzy absolwentami. Chcemy także pielęgnować tradycje naszej Uczelni i jej wydziałów. Szczegółowe wytyczne do pracy stowarzyszenia zawarliśmy w Statucie, który udostępniamy w naszym serwisie internetowym.

Stowarzyszenie ma swoją stałą siedzibę, którą otrzymało od władz Wydziału Kształtowania Środowiska i rolnictwa, a jest nią pokój nr 113 b przy ul. Słowackiego 17..

W 2009 roku Akademia Rolnicza połączyła się z Politechniką Szczecińską - powstała nowa uczelnia: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY. Zmiana ta nie zakończyła działalności Stowarzyszenia ABSOLWENTAR, wręcz przeciwnie - przekonani jesteśmy, że pielęgnowanie tradycji i pamiątek po Akademii Rolniczej jest tym bardziej cenne i ważne. Uważamy, że nie tylko my chcemy ocalić od zapomnienia dorobek naszej Alma Mater i czas spędzony w jej murach.