Aktualności

Stowarzyszenie ABSOLWENTAR powstało i będzie rozwijało się na bazie absolwentów nieistniejącej już Alma Mater  Akademii Rolniczej w Szczecinie: rolników, zootechników, mechaników, rybaków, przetwórców, ekonomistów i innych specjalności - podobno „wiejskich” - to przecież w żaden sposób nie może to stać się przyczyną zawężenia obszaru naszych zainteresowań oraz zacieśniać kręgów naszych przyjaciół i znajomych. Zwracamy uwagę na to, że Statut Stowarzyszenia Absolwentar przewiduje współpracę z członkami honorowymi i członkami-współpracownikami, których na co dzień nazywamy po prostu sympatykami lub przyjaciółmi.

Odkąd Akademia Rolnicza połączyła się z Politechniką Szczecińską i powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie chętnie podejmiemy współpracę z absolwentami wszystkich wymienionych uczelni.

Konsekwentnie podkreślamy, że ABSOLWENTAR jest obiektem otwartym na wszystkich ludzi, którzy chlubią się różnorodnością zainteresowań i aktywnym podejściem do życia. Mamy nadzieję, że wszelkiej proweniencji ABSOLWENCI (każdy przecież ma jakiś dyplom, choć czasem schowany na dnie najgłębszej szuflady) zechcą się z nami zaprzyjaźnić i wstąpić w nasze szeregi.